Kanalizacja sanitarna w Grabanowie gotowa do użytkowania.

Wójt Gminy Biała Podlaska informuje, że z dniem 1 czerwca 2019 r. kanalizacja sanitarna w miejscowości Grabanów będzie gotowa do użytkowania.

Od ww. dnia można wykonywać przyłącza. Przed przystąpieniem do robót zamiar budowy przyłącza należy zgłosić w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czosnówce, ul. topolowa 35-37, tel. 83 344 27 16