Konsultacje społeczne: Porosiuki, Sławacinek Nowy, Słwacinek Stary.