Otwarcie przetargu budowa drogi gminnej -ul. Lipowej od km 0+109,80 do km 0+420,90, odcinek o długości 311,3 m w m. Czosnówka