Podziękowanie Dożynki

herb

P O D Z I Ę K O W A N I E

 

Święto Plonów w naszej gminie zgromadziło rzeszę gości i uczestników. Uroczysty przebieg
i oprawa  tegorocznych dożynek świadczy o szacunku dla rolniczego trudu.

Dzięki Waszemu wsparciu zaoferowano społeczeństwu atrakcyjny i pełen wrażeń program artystyczny. Cieszę się, że są wśród nas ludzie, którzy pomagają kultywować tradycję i wspierają działania gminy. Tą drogą pragnę podziękować:

–       sponsorom, wystawcom i przedsiębiorcom za hojność i wsparcie działań,

–       sołectwom za przygotowanie wieńców dożynkowych i stoisk sołeckich,

–       członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i firmie BOSS dbającym o porządek
i bezpieczeństwo podczas uroczystości,

–       starostom dożynek: Annie i Antoniemu Jówko za piękny bochen chleba,

–       radnemu gminy Sławomirowi Paluchowi oraz sołtysowi wsi Hrud – Jarosławowi Wachowiec, Januszowi Denisowi – prezesowi OSP oraz mieszkańcom Hruda za zaangażowanie w organizację uroczystości,

–       zespołom śpiewaczym, obrzędowym oraz pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości,

–       wszystkim wystawcom za stworzenie atmosfery jarmarku,

–       służbie zdrowia – pani Jolancie Ladko za zorganizowanie opieki medycznej,

–       wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za ciekawy scenariusz i organizację uroczystości,

–       Słowu Podlasia, Radiu Biper, Biała 24, Wiadomościom Gminnym za objęcie patronatem medialnym uroczystości.

Dziękuję za zaangażowanie i hojność.

Życzę pomyślności, zdrowia, ludzkiej życzliwości oraz rozwoju firm.

 

Wójt Gminy Biała Podlaska

Wiesław Panasiuk