Raport o stanie Gminy Biała Podlaska za 2019 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Biała Podlaska przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy za roku 2019.


Wójt Gminy Biała Podlaska
Wiesław Panasiuk