Relacja z obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Biała Podlaska

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Biała Podlaska obfitowały w wiele patriotycznych wydarzeń. 9 listopada 2019r. odbyła się wiejska gra terenowa „Sworska Zagwozdka”, którą przygotował Klub Kultury w Sworach. W grze wzięło udział 18 trzyosobowych drużyn: Urząd Gminy Biała Podlaska, Baby Gotowe na Wszystko z Koła Gospodyń Wiejskich, Koło Szkolne Caritas, Figiel zespół nr 1, Figiel zespół nr 2, Harcerze 1 SP w Sworach, Harcerze 2 SP w Sworach, Macierzanka, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 1, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 2, Ochotnicza Straż Pożarna Cełujki, Ochotnicza Straż Pożarna Swory, Radni Gminy 1, Radni Gminy 2, Samorząd Uczniowski SP Swory, Sołectwo Swory, Sołectwo Woroniec. Gra polegała na dotarciu do wyznaczonych punktów kontrolnych oraz wypełnieniu zadań. Wskazówki to na przykład “Idźcie tam, gdzie na rozstaju dróg stoją cztery krzyże” lub „Rozwiążcie zagadkę i idźcie tam gdzie pokieruje was rozwiązanie”. Zadania czekające uczestników na poszczególnych punktach na trasie były równie ciekawe:“, Dostosujcie daty do wydarzeń” albo “Policzcie ile kalorii dziennie liczy racja żywnościowa żołnierza” albo “W którym roku i przez kogo postawiony został krzyż w centrum Swór” lub “Zapal znicz na grobie poległego w walce o Niepodległość żołnierza i zrób zdjęcie pomnika”. Zwyciężyła drużyna Urzędu Gminy reprezentowana przez: Renatę Janowską, Konrada Gąsiorowskiego i Szczepana Baczkurę. Drugie miejsce zajęło Sołectwo Woroniec a trzecie reprezentanci OSP Swory. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale a laureaci trzech pierwszych miejsc – nagrody rzeczowe. Imprezę zakończyło ognisko i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wojskowych.

Tego samego dnia, popołudniu miała miejsce uroczysta wieczornica, przygotowana przez zespól śpiewaczy Kalina i Gminny Ośrodek Kultury. Uczestniczyło w niej pięć zespołów ludowych: Kalina z Perkowic, Macierz z Ortela Królewskiego, Lewkowianie z Dokudowa, Sitniczanie z Sitnika oraz Kaczeńce z Czosnówki. Przedstawili oni pieśni patriotyczne, od powstańczych przez legionowe i partyzanckie do wojskowych. W repertuarze znalazły się utwory: ,,Legiony”, „Pierwsza Kadrowa”, „Jak to na wojence ładnie”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani pod okienko” i inne. Koncert oklaskiwali przedstawiciele władz samorządowych z wójtem gminy Wiesławem Panasiukiem, radni gminni i powiatowi, strażacy, mieszkańcy Perkowic i okolic.

Gminne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się 10 listopada  w Sworach. Wzięła w nich udział liczna grupa uczestników. Uroczystość rozpoczęła msza święta za ojczyznę sprawowana przez proboszcza parafii Swory ks. Jana Mroczka. Po nabożeństwie wyruszył pochód prowadzony przez orkiestrę strażacką z Łomaz. Pod pomnikiem w centrum Swór, upamiętniającym 10-lecie odzyskania wolności, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych złożyli wieńce i kwiaty. Dalsza część uroczystości kontynuowana była w Szkole Podstawowej, gdzie w hali sportowej odbyła się okolicznościowa akademia Część artystyczną przygotowali instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury. Zaprezentowane zostały fragmenty „Ziela na kraterze’ M. Wańkowicza oraz patriotyczne piosenki wykonywane przez solistów, duety i tercety. W patriotycznym tańcu pokazał się Dziecięcy Zespół Taneczny Figiel. Na zakończenie zespół Chodźta do Nos wspierany przez wszystkich wykonawców koncertu wykonał piosenkę „Wojenko, wojenko”.

„Kiedy myślę Ojczyzna, szukam drogi biegnącej w każdym z nas” to hasło przewodnie wieczornicy zorganizowanej 11 listopada br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym. Towarzyszyły jej pierwsze Gminne Patriotyczne Prezentacje Wokalne.

Uczestniczyło w nich 11 reprezentantów gminnych Szkół Podstawowych, dziecięcy zespół taneczny Jagódki oraz grupa wokalna Zorza z Cicibora Dużego. Pieśni patriotyczne z różnych okresów przedzielane były fragmentami filmów dokumentalnych, obrazujących obchody Święta Niepodległości w różnych okresach, od dwudziestolecia międzywojennego do roku 1989, kiedy to decyzją Sejmu RP przywrócono narodowi to wymowne i radosne święto. Wójt Wiesław Panasiuk uhonorował statuetkami i dyplomami uczestników pierwszych prezentacji gminnych: Wiktorię Goździołko z grupą wokalną z Cicibora Dużego, zespół wokalny ze Styrzyńca, Amelię Głowacką i Alicję Jaroć z Sitnika, Aleksandrę Sucharzewską z Hruda, Wiktorię Szczepanowską ze Sławacinka Starego oraz Lenę Kapszukiewicz i Aleksandrę Wołowik z Grabanowa. Wieczornicę zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i legionowych.