SPOSÓB NA SUKCES


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Wszystkie informacje pod adresem:

https://cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces