Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych.

Szczegóły w załączniku.