Zakończenie programu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

         Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył dystrybucję artykułów spożywczych z

Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym .

Łącznie skorzystało  224 osoby.

Wydano 10.823 kg. żywności tj. 1760  paczek.

Wydano również 50 kg. żywności własnej ze zbiórki zorganizowanej przez PKPS.

W ramach  działań towarzyszących zorganizowano warsztaty kulinarne, z których skorzystało

15 beneficjentów skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.