Zawiadomienie Starosty Bialskiego o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej ewidencji gruntów i budynków