Dzielnicowi Gminy Biała Podlaska

68-87247_g

sierż. szt. Jarosław Waszczuk, tel. 83 344 83 24, kom. 798003722

Rejon służbowy nr 9, który obejmuje teren gminy wiejskiej Biała Podlaska na północ od linii trasy K-2, oraz ulice pozostające w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska położone w całości lub w części na północ od trasy K-2, do granic administracyjnych gminy wiejskiej Biała Podlaska.

????????????????????????????????????

mł. asp. Robert Kulhawczuk, tel. 83 344 83 24, kom. 798003721

Rejon służbowy nr 10, obejmujący tereny gminy wiejskiej Biała Podlaska położone na południe od linii trasy K-2, część ul. Sidorskiej od nr 120 i 121 oraz ulice pozostające w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska leżące na wschód od linii rzeki Klukówka, do granic administracyjnych gminy wiejskiej Biała Podlaska.