Dodatkowy nabór na montaż instalacji solarnych.


Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór uzupełniający na montaż instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Gminy Biała Podlaska w projekcie  „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BIAŁA PODLASKA”,

konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19  w ramach Osi Priorytetowej 4, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż w ramach projektu montowane będą instalacje:

  • – liczba domowników od 2 do 4 (koszt montażu instalacji po stronie mieszkańca wynosi 3400 zł brutto),
  • – liczba domowników od 5 do 6 (koszt montażu instalacji po stronie mieszkańca wynosi 3725 zł brutto),
  • – liczba domowników 7 i powyżej (koszt montażu instalacji po stronie mieszkańca wynosi 4105 zł brutto).

Dodatkowo, za montaż drugiej wężownicy służącej do podgrzewania wody kotłem CO oraz jako dodatkowe zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem, Wykonawca pobierze od mieszkańca jednorazową zryczałtowaną opłatę w wysokości 550 zł brutto.

W celu aplikowania o montaż instalacji należy złożyć wypełniony wniosek o montaż kolektorów słonecznych: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę EPUAP.

Po zakończeniu naboru uzupełniającego kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy na montaż instalacji solarnej.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wójt Gminy Biała Podlaska

Wiesław Panasiuk