Gminne zawody sportowo-pożarnicze strefy północnej w Zalesiu

Dnia 22.05.2022 odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze strefy północnej w Zalesiu.

            Zawody rozpoczęły się o godzinie 9.30 na boisku szkolnym w Zalesiu. Po raz pierwszy w jednym dniu w zawodach uczestniczyły jednostki siedmiu gmin powiatu bialskiego. Na otwarcie, by dopingować swoje drużyny stawili się: Prezes Gminnego Związku OSP RP – Wójt Gminy Wiesław Panasiuk, Komendant  Gminnego Związku OSP RP – Marek Maleńczuk i Główny specjalista ds. Ochrony p-poż – Czesław Pikacz.

            Na zawodystawiło się trzydzieści drużyn męskich i trzy drużyny żeńskie OSP z terenu powiatu by wspólnie rywalizować o miano najlepiej wyszkolonego zespołu. Było na co popatrzeć. Solidne wyszkolenie i dobra organizacja to powód do satysfakcji.

            Podsumowanie  zawodów i wyniki w poszczególnych gminach ogłosił przewodniczący komisji sędziowskiej bryg. Marek Polubiec. Podziękował drużynom za dobre przygotowanie się do zawodów, dziękował również organizatorom oraz sędziom z Państwowej Straży Pożarnej za sprawne ich przeprowadzenie.

Za zajęcie czołowych miejsc w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Zalesiu w dniu 22.05.2022 r. zostali wyróżnieni:

za zajęcie I – go miejsca wyróżniono pucharem, bonem na kwotę 1 500,00 zł na zakup sprzętu lub umundurowania strażackiego, dyplomem drużynę męska OSP z Sławacinka Starego.

za zajęcie II – go miejsca wyróżniono pucharem, bonem na kwotę 1 000,00 zł na zakup sprzętu lub umundurowania strażackiego, dyplomem drużynę męska OSP ze Swór.

za zajęcie III – go miejsca wyróżniono pucharem, bonem na kwotę 700,00 zł na zakup sprzętu lub umundurowania strażackiego, dyplomem drużynę męska OSP z Husinki.

za zajęcie I – go miejsca wyróżniono pucharem, bonem na kwotę 500,00 zł na zakup sprzętu lub umundurowania strażackiego, dyplomem drużynę żeńską OSP z Sławacinka Starego.

za zajęcie II – go miejsca wyróżniono bonem na kwotę 500,00 zł na zakup sprzętu lub umundurowania strażackiego, dyplomem drużynę żeńską OSP ze Swór.

Dyplomami za udział zostali nagrodzeni:

za zajęcie IV – go miejsca drużynę OSP Cicibór Duży

za zajęcie V – go miejsca drużynę OSP Hrud

za zajęcie VI – go miejsca drużynę OSP Cełujki

za zajęcie VII – go miejsca drużynę OSP Dokudów Pierwszy

Puchary, nagrody i dyplomy z gratulacjami zostały wręczone drużynom na zbiórce podczas podsumowania zawodów.

W Zawodach Powiatowych w Konstantynowie, które odbędą się 19 czerwca 2022 roku naszą Gminę reprezentować będą drużyny: męska i żeńska z OSP Sławacinka Starego.

            W dniu 15.06.2022 roku w zawodach powiatowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych udział wezmą: MDP Sławacinek Stary i MDP Swory.

            Życzymy wysokich lokat w powiatowych zawodach Sportowo- pożarniczych.

                                                                                   Główny specjalista ds. Ochrony P-Poż

                                                                                                    Czesław Pikacz