INFORMACJA NA TEMAT DYSKUSJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA PODLASKA

Informuję, iż dyskusja publiczna na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 18 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Biała Podlaska o godzinie 10.00.