KOMUNIKAT NR 2

DOTYCZĄCY DYSTRYBUCJI WĘGLA PRZEZ GMINĘ BIAŁA PODLASKA

  1. W CELU USPRAWNIENIA (TYM SAMYM ZAPOBIEŻENIA BAŁAGANOWI) WPROWADZA SIĘ ZAPIS:

‘’ WPŁATA ZA NALEŻNY WĘGIEL DOPIERO PO WYSTAWIENIU ZAŚWIADCZENIA I FAKTURY PRZEZ GMINĘ BIAŁA PODLASKA – NIE WCZEŚNIEJ”

  1. POZOSTAŁE WARUNKI I ZASADY NIE ULEGAJĄ ZMIANIE