OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play Nr BLS5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ozn. nr ewid. 31/2 położonej w miejscowości Rakowiska