Konsultacje dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″

Zarządzenie Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.109.2020 dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″