Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej  informuje, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej  pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Gmina Biała Podlaska zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie o kontakt telefoniczny (numery telefonów: 83 888 92 27)  lub e-mail gops@gmina-bialapodlaska.pl  w terminie do dnia 7 listopada 2022 r.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu “opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie usług będzie możliwe po uzyskaniu przez gminę Biała Podlaska środków finansowych na realizację Programu. 

Link do informacji:  https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-wsparcie-asystentow-osobistych-ruszaja-nabory-na-rok-2023