Pani Dyrektor, dziękujemy!

Wielkim wydarzeniem naszej oświatowej uroczystości w dniu 24 czerwca 2022 roku, było zakończenie pracy zawodowej dyrektora Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu – Pani Bogumiły Chodun.

Pani Dyrektor przepracowała w szkole w Styrzyńcu 39 lat, z czego ostatnie 20 lat była jej dyrektorem.         Serdecznie dziękujemy za ogromny wkład pracy, poświęcenie każdej chwili szkole, a nade wszystko za ciepło i tak  wyjątkowy lokalny patriotyzm.