Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dodatkowy nabór.

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza dodatkowy nabór na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Poziom dofinasowania 63,63%

Wkład własny mieszkańca – 7020 zł

Liczba -10 sztuk.

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz warunki techniczne.

Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 9 (1. piętro)

Zadania inwestycyjne pod nazwą „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska” dofinasowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.