PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH – roztopy, silny wiatr.