Raport z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących  zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób  z niepełnosprawnościami.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 137/2023 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 20 lipca 2023 r. w związku z przygotowaniem projektu pn. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w ramach strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków oraz ich uwzględnienie w ww. projekcie Poniżej prezentujemy sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych i analizy zgłoszonych uwag.