Decyzja z dnia 28 sierpnia 2023 r., znak: DŚ-II.7422.1.23.2023.JPL zatwierdzająca Projekt robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie Polski wschodniej (obszar bialski i starachowicko-opolski), na terenach gmin: Konstantynów, Leśna Podlaska, Biała Podlaska, Zalesie, Łomazy, Piszczac, Wisznice, Sosnówka, miasta Biała Podlaska, powiat bialski, gminy Komarówka Podlaska, powiat radzyński oraz gminy Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie oraz gminy Tarłów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie.