„Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”

Poniżej znajduje się link do ankiety w ramach konsultacji społecznych, dotyczących zwiększenia dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, na terenie miasta i gminy Biała Podlaska.

Konsultacje wiążą się z ubieganiem się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”.

Projekt obejmować ma zadania przewidziane do realizacji na terenie miasta oraz gminy Biała Podlaska. Będą to: zakup bezemisyjnego taboru autobusowego, budowa infrastruktury ładowania i obsługi autobusów, zakup i instalacja telematyki, wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne, służącej planowaniu podróży, budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego (m.in. wyposażenie przystanków w wiaty i monitoring), przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego, przebudowa pętli autobusowej  przy dworcu PKP w Białej Podlaskiej, organizacja Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta.

Konsultacje trwają od dnia 28 lipca do dnia 11 sierpnia 2023 roku. W ankiecie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Miejskiej Biała Podlaska, Gminy Biała Podlaska oraz wszelkie inne osoby i organizacje.

ANKIETA: https://forms.gle/5FGQMvjPcRcavMQx9