Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym dalej kontynuuje działania w projekcie „Być jak Ignacy”.

Uczniowie klasy 5 ze Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym kontynuują działania w ogólnopolskim  projekcie dla szkół podstawowych „Być jak Ignacy”, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W roku szkolnym 2020/21 V edycja konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego przebiega pod hasłem  „Nauka to przyszłość”.

Tematem przewodnim II etapu była EKOLOGIA. Uczniowie poznali podstawowe słownictwo o ekologii, uczyli się segregować śmieci, poznali skutki nieodpowiedniego gospodarowania odpadami. Dowiedzieli się czym jest globalne ocieplenie, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze oraz ślad węglowy. Poznali również najważniejsze informacje o wodzie, kraje, w których zasoby wody są niewielkie, dowiedzieli się jak oszczędzać wodę. Omówiono  rolę jaką pełnią pszczoły w ekosystemie, co to jest bioróżnorodność i dlaczego jest tak ważna. Uczniowie poznali również zwierzęta i rośliny chronione.

Uczestnicy projektu uczestniczyli w lekcji online o zanieczyszczeniu powietrza, którą przeprowadziła pracownica Multicentrum. Ponadto uczniowie wykonywali zadania interaktywne, doświadczenia i eksperymenty związane z tematyką ekologia.