Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

http://www.strategia.lubelskie.pl/ankieta.html

Wójt Gminy Biała Podlaska zachęca mieszkańców gminy Biała Podlaska do wypełnienia ankiety. Ankiety będą źródłem opinii mieszkańców na temat głównych dziedzin mających największy wpływ na rozwój oraz kształtowanie życia społeczno-gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych naszego regionu.

Ankieta ma charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach spotkań w subregionach oraz tematycznych.

Ankieta zawiera 3 moduły tj. ocenę znaczenia oraz wpływu podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego, potencjały i słabości oraz pytania otwarte dotyczące wskazania konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć ważnych dla rozwoju województwa.