Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym już otwarty!!!

W dniu 08 października 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego żłobka na terenie naszej Gminy.

Żłobek powstał dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach programu „MALUCH +” w łącznej wysokości 462.140 zł. Dzięki realizacji inwestycji powstało 19 miejsc opieki na dziećmi do lat 3.