„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”,

Konkurs organizowany przez KRUS,

który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy rozwiążą i prześlą do Centrali KRUS certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: hulejnoga@krus.gov.pl w terminie do 30 września 2020 r. zostanie rozlosowanych 100 hulajnóg. W załączeniu plakat konkursowy.