KOMUNIKAT dotyczący odbioru odpadów komunalnych

                                                        KOMUNIKAT

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, informujemy, iż osoby, które wystawiają odpady w workach, z dniem 01.08.2020 r. powinny stosować odpowiednie kolory worków, zgodnie z komunikatem zamieszczonym poniżej.
Odbiór odpadów z pojemników pozostaje bez zmian.