II Memoriał Jana Bandzarewicza w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Biała Podlaska

    Dnia 9 czerwca o godz. 11.00 na boisku szkolnym w Ortelu Książęcym Drugim rozegrany został II-gi Memoriał Jana Bandzarewicza w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka.

W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn spośród gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z: Sławacinka Starego, Husinki, Sitnika, Wólki Plebańskiej, Ortela Książęcego, Ortela Książęcego oldbojs, Swór, Cełujek i Sycyny. 

         Współgospodarzami imprezy byli: Zarząd OSP z Ortela Książęcego na czele z Prezesem – Druhem Mieczysławem Weremko,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim Panią Emilią Kisielewską.

         Sędzią głównym był Gminny Komendant Związku Gminnego OSP w Białej Podlaskiej – Druh Marek Maleńczuk.

         Podczas trwania rozgrywek godz. 12.00 Prezes Zarządu Wójt Wiesław Panasiuk wraz z całym Zarządem Oddziału Gminnego w obecności najbliższej rodziny Jana Bandzarewicza złożyli wieniec i zapalili znicze na grobie św. pamięci Jana Bandzarewicza. Były przemowy i wspomnienia. Druh Prezes Wiesław Panasiuk podkreślił zasługi kol. Janka. Prezes OSP Ortel Książęcy Pierwszy Mieczysław Weremko mówił o dokonaniach strażaka, wielkiego społecznika, jakim był druh Jan Bandzarewicz. Jego zaangażowanie w sprawy społeczne podkreślał wiceprezes Zarządu  Oddziału Gminnego ZOSP RP Zbigniew Łochina i Naczelnik OSP Swory Tomasz Czemierowski. Mile wspominały działania społeczne, w które również się angażowały córki Jana.

O godz. 13.00 odbyło się  posiedzenie Gminnego Zarządu Związku OSP RP w Szkole Podstawowej  w Ortelu Książęcym Drugim, po czym nastąpiło podsumowanie II Memoriału Jana Bandzarewicza w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka.

NAGRODY

Zespołowe:

pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary i dyplomy za miejsce:

I miejsce   – puchar ufundowany przez Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka otrzymała drużyna  OSP z Ortela Książęcego Pierwszego,

II miejsce  – puchar ufundowany przez Gminnego Komendant ZOSP RP w Białej Podlaskiej Druha Marka Maleńczuka otrzymała drużyna  OSP z Ortela Książęcego Pierwszego OLD BOJS,

III miejsce – puchar ufundowany przez Prezesa OSP w Ortelu 
      Książęcym Pierwszym Mieczysława Weremko otrzymała drużyna 
      OSP ze Swór.

Indywidualne:

Czterech zawodników otrzymało statuetki i dyplomy:

·         najlepszy zawodnik – Bartosz Kaliszuk, statuetkę ufundował 
     Inspektor ds. ochrony ppoż. w Gminie Biała Podlaska Czesław
     Pikacz,

·         najlepszy bramkarz – Grzegorz Lewczuk, statuetkę ufundował
     Naczelnik OSP w Ortelu Książęcym Pierwszym Janusz Kisielewski

·         najstarszy zawodnik – Robert Stawecki, statuetkę ufundował Wice 
     Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Białej Podlaskiej
     Zbigniew Łochina

·         najmłodszy zawodnik – Piotr Kaździoł, statuetkę ufundował Wice 
     Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Białej Podlaskiej Gogdan
     Liniewicz

Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy – za miejsca, a pozostałe drużyny za udział w II-gim Memoriale Jana Bandzarewicza w piłce nożnej w Ortelu Książęcym Drugim.

         Podczas podsumowania wyników i wręczenia pucharów 
i statuetek, których dokonał Pan Wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk oprócz gratulacji nie zabrakło słów podziękowania organizatorom, sędziom, Zarządowi OSP w Ortelu Książęcym Pierwszym i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim.

Były również słowa uznania dla miejscowego OSP za zabezpieczenie logistyczne – kwatermistrzowskie.

         Wszystkim drużynom gratulujemy, organizatorom dziękujemy 
i zapraszamy za rok.

Wójt Gminy Biała Podlaska

Wiesław Panasiuk