Komunikat o możliwości składania oświadczeń w wyniku zalania terenów rolnych

Wójt Gminy Biała Podlaska informuje, iż rolnicy którzy zostali poszkodowani w wyniku zalania terenów rolnych w 2020 roku, mogą składać w Urzędzie Gminy oświadczenia o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych.

Oświadczenia powinny być zgodne z danymi we wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARMiR.

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia o uprawach, które jest niezgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie.

O ewentualnych formach pomocy zadecyduje Wojewoda Lubelski.

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 lipca 2020 roku (włącznie).

Wnioski do pobrania poniżej: