Rozpoczęcie programu pomocy żywnościowej Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się program pomocy żywnościowej Podprogram 2020.

Skierowanie i oświadczenie o dochodach są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem żywności i spełniające kryterium dochodowe zapraszamy do składania dokumentów w tutejszym Ośrodku.