Zawiadomienie Zarządu Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył dystrybucję żywności z Podprogramu 2019. Rozdysponowano 11 ton 184 kg. 550 g. żywności co stanowi 1760 sztuk paczek. Z pomocy skorzystało 220 beneficjentów  z 79 skierowanych rodzin.  W ramach działań towarzyszących, 15 beneficjentów wzięło udział w organizowanych warsztatach przez ZO PKPS.