Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom” etap gminny

Rozstrzygnięcie
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom”
etap gminny

    Cel konkursu – zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka dosyć szeroka i obejmowała udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również historię pożarnictwa.
Konkurs na szczeblu gminy odbył się pod patronatem Wójta Gminy – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Wiesława Panasiuka.
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na szczeblu gminnym powołano jury w składzie:
Przewodniczący:   Grażyna Majewska – sekretarz Gminy Biała Podlaska
Sekretarz:              Małgorzata Klimek – Chajrewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Grabanowie
Członek:               Adam Olesiejuk – zastępca Wójta Gminy Biała Podlaska
Czesław Pikacz – inspektor ds. ochrony p-poż.

Nadesłane prace oceniano w następujących grupach wiekowych:
I   grupa  – przedszkola
II  grupa  – szkoła podstawowa – klasy I-III (6-8 lat),
III grupa  – szkoła podstawowa – klasy IV-VI (9-12),
IV grupa  – gimnazjum (13-16 lat)

Do eliminacji gminnych zgłoszono 5 prac przedszkolaków z punktu przedszkolnego w Sworach.
W II i III grupie zgłoszono prace 33 uczniów z 4 szkół podstawowych: Sitnika, Cicibora Dużego, Woskrzenic Dużych, Ortela Książęcego II i Swór.
W IV grupie zgłoszono 5 prac uczniów z Publicznego Gimnazjum
w Ciciborze Dużym.
Komisja po wnikliwej ocenie prac finałowych z eliminacji szkolnych wybrała: po 5 prac z każdej grupy i ustaliła lokaty w grupach.
Prace zakwalifikowano do etapu na szczeblu powiatowym.
Na szczeblu gminnym zwyciężyły prace niżej wymienionych uczniów:
I   grupa (przedszkola) – Punkt przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Sworach

II   grupa (klasy I-III)

III  grupa (klasy IV-VI)

IV  grupa (gimnazjum)
Uczniowie zwycięskich prac oraz opiekunowie za przygotowanie laureatów konkursu do etapu na szczeblu gminy zostali wyróżnieni przez Pana Wójta dyplomami. Dyplomy będą wręczone uczniom i opiekunom prac na szkolnych apelach.
Wszystkim laureatom konkursu na szczeblu gminnym i opiekunom gratulujemy życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu zdolności artystycznych
i upowszechnianiu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Prace można zobaczyć galerii