Szacunek dla rolniczego trudu

Dożynki gminne, stanowiące podsumowanie żniw i wyraz uznania dla rolniczego trudu są największym świętem z udziałem mieszkańców oraz wielu zaproszonych gości. Tegoroczne dożynki zorganizowane zostały w Hrudzie. Rozpoczęła je polowa msza święta w intencji rolników i ich rodzin, celebrowana przez proboszcza miejscowej parafii ks. Jarosława Grzelaka. Dziękując rolnikom za dotychczasowe starania, życzył, aby następne żniwa odbywały się w lepszych warunkach pogodowych i były bardziej obfite. Ksiądz proboszcz poświęcił też wieńce dożynkowe. W nabożeństwie uczestniczyło dziesięć pocztów sztandarowych oraz czternaście delegacji wieńcowych z: Hruda, Cicibora Dużego, Dokudowa, Jaźwin, Kaliłowa, Perkowic, Rodzinnego Ogrodu Działkowego Piotruś ze Styrzyńca, Sitnika i Łukowców, Sławacinka Starego, Styrzyńca, Swór, Terebeli, Worońca i Woskrzenic Małych.

Po nabożeństwie sekretarz gminy Grażyna Majewska powitała zaproszonych do Hruda gości oraz przedstawiła starostów dożynek. Anna i Antoni Jówkowie przekazali gospodarzowi dożynek Wiesławowi Panasiukowi okazały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna. Wójt obiecał go sprawiedliwie podzielić. Kiedy starostowie zajęli miejsce przy stoliku na scenie, miejscowa młodzież częstowała chlebem gości i publiczność. Wójt gminy zaprezentował zebranym okolicznościowe wystąpienie. Głos zabrali również: poseł Stanisław Żmijan, Grzegorz Siemakowicz w imieniu europosła Krzysztofa Hetmana i Małgorzata Bogusz w imieniu wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. Po wystąpieniach rozpoczął się ceremoniał dożynkowy z prezentacją wieńców rozpoczęty występem zespołu śpiewaczego Sokotuchy z pieśnią żniwną „Nasz pan gospodarz”. Pierwszą ekipą wieńcową była delegacja gospodarzy, która z okazji rocznicy chrztu Polski przedstawiła wieniec współczesny w kształcie orła na piastowskiej koronie i barwach narodowych. Podczas okazywania misternie uwitych wieńców delegacje występowały z okolicznościowym programem dożynkowym. Kiedy delegacja z Woskrzenic Małych zeszła ze sceny, gospodarz uroczystości ogłosił konkurs na najpiękniejszy wieniec tradycyjny i współczesny, oceniany przez czteroosobową komisję. Najbardziej efektowny wieniec mogła też głosować do urny obecna na dożynkach publiczność.

Podniosłym momentem święta było uhonorowanie ośmiu wyróżniających się rolników z Hruda. Przedstawił ich kierownik referatu rolnictwa i leśnictwa Waldemar Danieluk, a nagrody i dyplomy wręczyli wójt Wiesław Panasiuk i przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk.

Tradycyjnie już świętu plonów towarzyszyły liczne konkursy. Ogłoszono m.in. współzawodnictwo na wicie ozdoby żniwnej zwanej kwiatką , najlepsze ciasto dożynkowe i największe i najbardziej dziwne warzywa oraz owoce. Kiedy komisje przystąpiły do oceny zgłaszanych okazów, rozpoczął się kilkugodzinny blok imprez artystycznych, a publiczność mogła podziwiać stoiska sołectwa, pracowni ginących zawodów GOK oraz twórców i rękodzielników. Chętni mogli spróbować tradycyjnego tkania, wyszywania i zdobienia ciasta.

Z własnymi stoiskami pełnymi niespodzianek wystąpiły w tym roku: Hrud, Michałówka, Sitnik, Sławacinek Stary, Styrzyniec, Swory i Woroniec.

Blok koncertowy otworzył zespół Kalina z Perkowic.

Po niej zaprezentowały własne możliwości liczne zespoły śpiewacze i taneczne. Dożynkowa scena była też miejscem prezentacji uzdolnionej wokalnie młodzieży. Publiczność miała okazję usłyszeć możliwości: Wiktorii Szczepanowskiej, uczennicy SP w Sławacinku Starym, gimnazjalistki Alicji Zajączkowskiej ze Sławacinka Starego, licealistki Aleksandry Olesiejuk z Sitnika, Weroniki Treska ze SP w Sworach i Adama Piekarskiego, absolwenta SP w Grabanowie.

Publiczność oklaskiwała gorąco występy artystów gminnych, ale też kibicowała turniejowi sołectw, który wywołał mnóstwo emocji. Startowały w nim 4-osobowe drużyny z: Cicibora Dużego, Hruda, Jaźwin, Pojelec, Sitnika i Łukowców, Sławacinka Starego oraz Swór. Ich członkowie musieli zmierzyć się sześcioma niełatwymi konkurencjami. Pierwsza polegała na wbijaniu na czas gwoździ w drewniane kłody, aby stworzyć literę H, a następnie opleceniu gwoździ sznurkiem, by były one bardziej czytelne. W drugiej konkurencji zawodnicy toczyli na rżysku słomiane bele. Potem rzucali gumofilcem, toczyli jajko po rynnach, tworząc specjalny tor, układali z cegieł, patyków i desek możliwie najwyższą wieżę, zaś na finał popisywali się ułożoną naprędce przyśpiewką dożynkową.

W ostatecznej klasyfikacji z 425 pkt. zwyciężyła ekipa sołectwa Hrud. Drugie miejsce z 340 pkt. zajęło sołectwo Pojelce, trzecie z 330 pkt. Sołectwa Sławacinek Stary, czwarte z 305 pkt. Cicibór Duży, piąte z 290 pkt. Sitnik i Łukowce, szóste z 230 pkt. Jaźwiny i ostatnie ze 185 pkt. Swory. Zwycięzcy odebrali nagrody rzeczowe i medale od sekretarza gminy Grażyny Majewskiej. Rozstrzygnięto też konkursy na: najpiękniejszy wieniec, kwiatkę, ciasto i warzywo. W konkursie na wieniec tradycyjny najwyżej oceniono starania mieszkańców Sitnika i Łukowców. Drugi był Cicibór Duży, a trzeci Jaźwiny. W kategorii wieńca współczesnego zwyciężył orzeł z Hruda. Drugi był Kaliłów, a trzecie Woskrzenice Małe. Ustalono, iż wieńce z Sitnika i Łukowców oraz Hruda będą reprezentowały gminę na dożynkach powiatowych w Zalesiu. W plebiscycie publiczności największą liczbę głosów zebrał wieniec z Jaźwin. Szczęśliwe mieszkanki odebrały od wójta nagrodę w postaci telewizora. Przyda się doskonale do odremontowanej w tej wsi świetlicy.

W rywalizacji na kwiatkę (efektowną ozdobę żniwną) najlepszą okazała się Grażyna Malinowska z Cicibora Dużego. Konkurs na najlepsze ciasto dożynkowe wygrała Aneta Sławińska z Jaźwin. Natomiast najbardziej oryginalne warzywo (olbrzymią dynię) przywiozła do Hruda Urszula Przybrzej z Woskrzenic Małych. Zwycięzców obdarowano medalami i dyplomami.

Po emocjach konkursowych powrócono do prezentacji scenicznych. W godzinach wieczornych scenę zajął pierwszy gość dożynek, czyli folkowa Kapela Drewutnia

z Lublina. Tuż po niej wystąpiła gwiazda wieczoru, discopolowa solistka Etna z Białegostoku. Uzupełnieniem atrakcji okazał się pokaz sztucznych ogni przygotowany tradycyjnie przez firmę Maxem. Finałem dożynkowych uciech była zabawa pod gwiazdami, na której do tańca przygrywał zespół Passat ze Sławacinka Starego. W ocenie wielu osób obecnych w Hrudzie gminne święto plonów spełniło oczekiwania i przyniosło wiele wzruszających momentów. Znakomitą opinię o organizacji imprezy mieli też zaproszeni do Hruda goście. (g)