Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o realizacji programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 31

Kryteria, które muszą spełnić końcowi odbiorcy (kwalifikowalność):

– odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza  200% kryterium:

  • 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł. dla osoby w rodzinie

– żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących.