Dotacja w wysokości 20.200 zł na zakup przyczepy sprzętowej do OSP Sławacinek Stary.

W dniu 09 października 2019 r. Wójt Gminy Biała Podlaska podpisał umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości, na mocy której OSP Sławacinek Stary otrzymała dotację celową w wysokości 20.200 zł na zakup przyczepy sprzętowej.