Zarządzenie Wójta Gminy Biała Podlaska w sprawie czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Podlaska