Ogłoszenie o postępowaniu na realizację zadania „Remont kaplicy kościoła rzymsko – katolickiego (dawna cerkiew unicka) w Ciciborze Dużym” – Zamawiający Parafia p.w. św. Ojca Pio w Rakowiskach.

Dokumentacja projektowa