Działanie: 8.5  Usługi społeczne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wynik wyboru partnera

o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej  ogłasza, iż w naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu dla naboru Działanie 8.5 Usługi społeczne,  programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  o nr FELU.08.05-IZ.00-002/24.

, do wyznaczonego terminu wpłynęła 1  oferta poprawna formalnie:

  1. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych Kminkowa 182 e, 62-064 Plewiska

Jako partner została wybrana oferta złożona przez:  Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych Kminkowa 182 e, 62-064 Plewiska która uzyskała 100 punktów.