OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Cicibór Duży, gmina Biała Podlaska i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.