OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Hola i Kaliłów w dniach od 12 kwietnia do 5 maja 2023 r.