OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Plebańska w dniach od 12 kwietnia do 5 maja 2023 r.