Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska w dniach od 22.02.2023 r. do 16.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia31.03.2023 r.

Dokumenty:

  1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska
  2. Projekt mpzp Rakowiska – część tekstowa z uzasadnieniem
  3. Projekt mpzp Rakowiska – część graficzna
  4. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOS