Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030 zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 287/2022 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 9 grudnia 2022 r.

Celem konsultacji było umożliwienie zainteresowanym podmiotom zapoznania się z treścią projektu dokumentu i zebranie wniosków, opinii, uwag i propozycji zmian, a także zapewnienie szerokiego udziału partnerów w procesie opracowania wspólnej strategii rozwoju Gminy Miejskiej Biała Podlaska i Gminy Biała Podlaska. Poniżej prezentujemy sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych i analizy zgłoszonych uwag.