ZARZĄDZENIE NR 326WOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatóworaz rad gmin w województwie lubelskim