Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza na studia magisterskie stacjonarne na kierunku Zdrowie Publiczne w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 2 lata  (4 semestry).

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne uzyskuje tytuł magistra i  posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie różnorodnych funkcji związanych z realizacją zadań profilaktyki i ochrony zdrowia przez instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia, zajmujące się opieką społeczno-medyczną, promocją zdrowia i edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz organizowaniem i administrowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa oraz wykazuje się znajomością pracy w służbach sanitarno-epidemiologicznych.

Studentom i studentkom zapewniamy:

  • ciekawy program nauczania łączący wiedzę z zakresu nauk medycznych i biologicznych z wiedzą z zakresu dziedzin zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych,
  • nowoczesne metody badawcze,
  • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych
     do nadzoru epidemiologicznego,
  • zajęcia, oparte na interaktywnych metodach kształcenia,
  • umiejętności rozwiązywania problemów w sferze ochrony zdrowia.

Studiuj Zdrowie Publiczne.

Menedżer w ochronie zdrowia to obecnie inwestycja w przyszłość.

Kto może podjąć studia?

Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne podjąć mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, bez wyrównywania jakichkolwiek różnic programowych.

Istnieje możliwość studiowania wg Indywidualną Organizację Studiów  (IOS), a zajęcia realizowane głównie w godzinach popołudniowych.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

dr n. o zdr. Justyna Paszkiewicz

Kierownik 
Zakładu Zdrowia Publicznego

Państwowa  Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

tel. +48 83 344 99 85