Aktualności

Gmina realizuje projekt ..

Gmina Biała Podlaska realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich
„Czysta energia w Gminie Biała Podlaska – projekt I”
Celem projektu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla,
redukcja zużycia paliwa i wygenerowanie oszczędności zużycie energii,
w ramach realizacji zamontowane będzie 537 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 990 410,00 złotych przy całkowitej wartości projektu 5 348 280,00 złotych.

logo

Efektowne powitanie wiosny.

Szkoła Podstawowa z Woskrzenic Dużych

Efektowne powitanie wiosny 1W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny przedszkolaki ze szkoły w Woskrzenicach przedstawiły przygotowały niecodzienne widowisko słowno-muzyczne. Jego bohaterami były zwierzęta, owady i ptaki zamieszkujące Przedstawienie dedykowane władzom samorządowym gminy Biała Podlaska i rodzicom towarzyszyło oficjalnemu otwarciu zmodernizowanych pomieszczeń punktu przedszkolnego.
– Jesteśmy wdzięczni władzom samorządowym za zrozumienie potrzeb naszych maluszków. Szkoła w Woskrzenicach Dużych jest jedną z dwóch placówek oświatowych w gminie Biała Podlaska, gdzie opieka przedszkolna trwa od godz. 7.30 do 16.30, co pozwala rodzicom na swobodne pozostawianie swoich pociech w szkole i zajęcie się własnymi sprawami. Dzieci w różnym wieku czuje się tu jak u siebie w domu. Mamy zapewnienie, że od września oddział będzie mógł przyjąć dodatkowo 25 malców. W imieniu dorosłych mieszkańców Woskrzenic i okolicznych wsi chciałabym serdecznie podziękować – mówi
Katarzyna Zajączkowska, przewodnicząca Rady Rodziców.
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych to nieduża placówka oświatowa. Wiedzę zdobywa w niej 71 uczniów oraz 49 przedszkolaków wieku od 3 do 6 lat. Najmłodsi mają zapewnioną opiekę, posiłki i urozmaiconą edukację przedszkolną, dzięki której zdobywają laury w gminnych oraz powiatowych konkursach plastycznych i recytatorskich. Na podkreślenie zasługuje niezwykła estetyka szkoły, widoczna na ścianach, drzwiach do izb lekcyjnych i szatni oraz oknach. Malunki mają nastrajać dzieci optymistycznie.

Widowisko nawiązujące tematycznie do budzącej się za oknem wiosny z udziałem: Biedronek, Pszczółek, Zajączków, Żabek i Bocianów było wymownym dowodem wszechstronnej edukacji przedszkolnej. Dzieci przygotowane przez Sylwię Koszołko, Dorotę Kostyrę, Martę Panasiuk i Annę Koszołko doskonale poradziły sobie z historią zagubionej żabki, recytując, tańcząc i śpiewając. W nagrodę wójt Wiesław Panasiuk wręczył wszystkim książeczki z wiosennymi kolorowankami oraz breloczki z herbem gminy, a sekretarz gminy Grażyna Majewska efektowną „Księgę z najpiękniejszymi baśniami”. Niektóre z nich zostały głośno przeczytane przez zaproszonych do szkoły gości. Na pożegnanie dzieci wręczyły im krwiste róże oraz wiosenne ozdoby przygotowane z pomocą rodziców.

– Cieszę się, że władze gminne rozumieją potrzeby naszej społeczności i chętnie wychodzą im naprzeciw. Dzięki nim mogliśmy wykonać w szkole modernizację pomieszczeń, które służyć będą nie tylko najmłodszym – twierdzi dyrektor placówki Anna Maksymiuk.

(zdjęcia i tekst Istwan Grabowski)

Efektowne powitanie wiosny 2 Efektowne powitanie wiosny 6 Efektowne powitanie wiosny 3 Efektowne powitanie wiosny 4 Efektowne powitanie wiosny 5

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Biała Podlaska po walnych zebraniach sprawozdawczych – 2017 r.

W gminie działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą cztery OSP: Hrud, Sitnik, Sławacink Stary i Swory. Posiadają specjalistyczny sprzęt między innymi do ratownictwa technicznego i medycznego. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Stan osobowy wynosi 604 strażaków ochotników, w tym 27 kobiet. Członków zwyczajnych jest 542, wspierających 4 i honorowych 58. Liczba członków zwyczajnych w wieku od 18 do 65 lat mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 221.  Są gotowi do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy.

Zarządy OSP powołały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które stanowią integralną część składową danej jednostki. W gminie mamy drużynę  chłopięcą w Sławacinku Starym, a w Sworach drużynę chłopięcą i dziewczęcą. Razem zrzeszają one 30 członków.

Zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach. W zebraniach oprócz członków zwyczajnych, wspierających i honorowych uczestniczyli członkowie władz oddziałów Związku OSP RP: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz przedstawiciele PSP i samorządów terytorialnych.

         Walne zebrania odbywały się w styczniu i w lutym 2017 roku.

Pierwsze inauguracyjne rozpoczynające kalendarz zebrań odbyło się w dniu 12 stycznia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskrzenicach Małych. Z pełnienia funkcji Prezesa OSP zrezygnował druh Józef Kasprowicz. Porządek obrad uzupełniono o punkt – wybory prezesa OSP Woskrzenice Małe, którym został druh Tomasz Cydejko.

W jednostce OSP Ortel Książęcy I wybory odbyły się 21 stycznia 2017 r.. W ubiegłym roku na wieczną służbę do św. Floriana odeszło dwóch druhów z zarządu jednostki: Jan Bandzarewicz pełniący funkcję naczelnika OSP i Stanisław Szydłowski, który w zarządzie pełnił funkcję gospodarza. Nowym naczelnikiem OSP Ortel Książęcy I został druh Janusz Kisielewski. Pełnił on w zarządzie funkcję sekretarza. Po awansie druha Janusza Kisielewskiego sekretarzem został druh Łukasz Skrzypczak. Na gospodarza OSP wybrano druha Dariusza Lewkowicza.

28 stycznia 2017 r. odbyły się wybory w Sworach. Zmiany w zarządzie OSP: z funkcji prezesa zrezygnował druh Zbigniew Łochina – zastąpił go druh Michał Kroszka; z funkcji naczelnika zrezygnował druh Tomasz Czemierowski – zastąpił go druh Michał Walczuk i z funkcji sekretarza zrezygnował druh Leszek Stefański – zastąpił go druh Damian Stefański.

W pozostałych jednostkach OSP odbyły się typowe zebrania sprawozdawcze, podczas których najczęściej poruszane tematy to: potrzeby zakupu sprzętu i umundurowania, szczególnie wymiana starych opon, utrzymanie porządków w remizach i na zewnątrz obiektów, udział strażaków w działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowej.

         Na czele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP stoi Prezes. Funkcję tę pełni Wójt Gminy druh Wiesław Panasiuk. Do kompetencji zarządu między innymi należy rozpatrywanie wniosków mających na celu podnoszenie stanu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa w gminie. Prezes zarządu reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem.

         Dzięki jego trosce i staraniom o wysoki poziom ochrony przeciw- pożarowej na dofinansowanie działalności OSP w 2017 roku samorząd gminy przeznaczył 174 607,00 złotych.

         Ostatnie z zebrań sprawozdawczych w Gminie odbyło się w Sławacinku Starym dnia 25.02.2017 r. Jednostka ta w tym roku będzie obchodziła jubileusz 50-lecia powstania co zostało zatwierdzone stosowną uchwałą.

Finał konkursu recytatorskiego

Efektownie wyFinał konkursu recytatorskiego 2padł finał gminnego konkursu recytatorskiego zorganizowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej w Sworach. Do rywalizacji o nagrody i dyplomy przystąpiło 16 uczniów z dziewięciu szkół naszej gminy. Na pomysł przygotowania rywalizacji gminnej wpadły nauczycielki Barbara Konkol i Renata Tarasiuk, próbując połączyć przyjemne z pożytecznym. Konkurs z udziałem dzieci z klas młodszych szkół podstawowych miał rozwijać zainteresowanie pięknym słowem, doskonalić zdolności recytatorskie oraz zachęcać do publicznych wystąpień.

– Wybrałyśmy twórczość bialskiego poety Jacka Daniluka, który zasłynął dziesięcioma książeczkami

z rymowankami o zwierzętach. Dzieci chętnie po nie sięgają nie tylko ze względu na zgrabne rymy, ale i efektowne ilustracje – mówi Barbara Konkol.

Pomysł szkoły ze Swór podchwyciły inne placówki oświatowe i w grudniu we wszystkich zorganizowane zostały eliminacje szkolne, pozwalające wyłonić najzdolniejszych recytatorów. 7 lutego w Sworach doszło

do rozgrywki finałowej, którą oprócz autora zabawnych wierszyków z morałem oceniało jury z udziałem Grażyny Majewskiej (patrona konkursu) i polonistki PG w Sworach Agnieszki Kakietek. Starania pedagogów przygotowujących uczniów do finału nie poszły na marne.

Większość finalistów spisała się bardzo dobrze, a niektórzy postarali się nawet o kostiumy nawiązujące do recytowanych rymowanek.

– Lubię spotykać się z młodymi czytelnikami i nie odmawiam żadnej szkole czy bibliotece. Nie spotkałem się jednak dotąd z tak profesjonalnie zorganizowanym konkursem o zasięgu gminnym. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu uczniów ze zrozumieniem recytujących wymyślone przeze mnie treści. Czuję się zaszczycony zaproszeniem do udziału w finale imprezy. Chciałbym wyrazić wdzięczność nauczycielom i opiekunom recytatorów. Poświęcili niemało czasu na przygotowanie dzieci do konkursu. Niektórych słuchałem z podziwem za zrozumienie, dobrą dykcję i trafne puentowanie tkwiącego w wierszach morału – mówi Jacek Daniluk.

Autor 10 książek dla dzieci oraz kilkunastu sztuk teatralnych z zawodu jest inżynierem telekomunikacji.

Natomiast z pasji literatem
i podróżnikiem, który odwiedził ponad 30 krajów, w tym Meksyk, Jordanię i Izrael. Zadebiutował twórczo w 2005 r. Zdolności dziedziczył po babce, która także parała się pisaniem wierszy. Najpierw pomagał córkom w tworzeniu okolicznościowych laurek do szkoły. Potem zaczął pisać dla przyjemności. Pierwszym był tomik wierszy dedykowany papieżowi Janowi Pawłowi II „Jego śladem”. Ukazał się on nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Ta sama oficyna firmuje pierwszą książkę dla dzieci poświęconą zwierzakom. Potem dołączyły do nich inne m.in. cztery serie „Rymowanek wujka Jacka” i cykl książek „Między nami zwierzętami”. Wszystkie mają znakomitą oprawę plastyczną, przygotowywaną kolejno przez
Artura Rajcha, Jacka Pasternaka i Wojciecha Wejnera.

Jurorzy wysoko ocenili starania małych recytatorów.

W młodszej grupie (uczniowie klas I-II) zwyciężył Maciej Koszołko z Woskrzenic Dużych. Drugą nagrodę uzyskała Zosia Baranowska ze Swór, trzecią Gabriela Babkiewicz z Ortela Książęcego Drugiego, a wyróżnienie Piotr Hawryluk z Dokudowa. W grupie starszej pierwsza nagroda przypadła zdecydowanie najlepiej przygotowanemu recytatorsko Arkadiuszowi Koszołko z Woskrzenic Dużych, który pod koniec ub. r. zdobył drugą nagrodę w regionalnym konkursie recytatorskim poezji Adama Mickiewicza. Do konkursu przygotowała go nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Dawidziuk. Druga nagroda Przypadła Julii Wawryniuk ze Swór, a trzecie Oliwii Adamiuk z Sitnika.

Podczas obrad jury organizatorzy zapewnili dzieciom i ich opiekunom słodki poczęstunek. Nagrody w postaci książek, dyplomów i gadżetów reklamowych samorządu wręczali zwycięzcom: wójt gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk i autor rymowanek Jacek Daniluk.

– Gratuluję zwycięzcom zasłużonych nagród i życzę kontynuacji rywalizacji w przyszłym roku. Warto poszukać w najbliższym środowisku zdolnych literatów lub plastyków zasługujących na promowanie w drodze konkursu. Biała Podlaska ma wielu uzdolnionych autorów, więc z pozyskaniem patrona nie powinno być kłopotu- mówił podczas spotkania autorskiego Jacek Daniluk. (g)

Finał konkursu recytatorskiego 1
Finał konkursu recytatorskiego 4 Finał konkursu recytatorskiego 3Finał konkursu recytatorskiego 5

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE w jednostkach OSP Gminy Biała Podlaska

W dniu 12 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskrzenicach Małych. Podczas zebrania zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa OSP druh Józef Kasprowicz. Do porządku obrad wprowadzono dodatkowy punkt – wybory prezesa OSP Woskrzenice Małe. Nowym prezesem został druh Tomasz Cydejko.
W jednostce OSP Ortel Książęcy I odbyły się również wybory. W ubiegłym roku na wieczną służbę do św. Floriana odeszło dwóch druhów: Jan Bandzerewicz pełniący funkcję naczelnika OSP i Stanisław Szydłowski, który w zarządzie pełnił funkcję gospodarza OSP. Nowym naczelnikiem OSP Ortel Książęcy I został druh Janusz Kisielewski. Pełnił on w zarządzie funkcję sekretarza. Po awansie druha Janusza Kisielewskiego sekretarzem został druh Łukasz Skrzypczak. Na gospodarza OSP wybrano druha Dariusza Lewkowicza.
W OSP Sitnik i Dokudów I odbyły się zebrania sprawozdawcze.
Harmonogram spotkań zamieszczono w kalendarzu.

Harmonogramy wywozu nieczystości w 2017 r.

Poniżej znajdują się linki do harmonogramów wywozu nieczystości z terenu Gminy Biała Podlaska.
Harmonogramy wywozu nieczystości z terenu gminy Biała Podlaska w 2017 roku:

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI FRAKCJA SUCHA 2017, 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI FRAKCJA MOKRA 2017,

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI STAŁYCH ZMIESZANYCH 2017,

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 2017

HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU 2017,

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (SZKŁA) 2017,

Wszystkie harmonogramy są w postaci plików PDF

zyczeniaciemnoszary

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom” etap gminny

Rozstrzygnięcie
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pod hasłem: „Zapobiegajmy Pożarom”
etap gminny

    Cel konkursu – zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka dosyć szeroka i obejmowała udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również historię pożarnictwa.
Konkurs na szczeblu gminy odbył się pod patronatem Wójta Gminy – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Wiesława Panasiuka.
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na szczeblu gminnym powołano jury w składzie:
Przewodniczący:   Grażyna Majewska – sekretarz Gminy Biała Podlaska
Sekretarz:              Małgorzata Klimek – Chajrewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Grabanowie
Członek:               Adam Olesiejuk – zastępca Wójta Gminy Biała Podlaska
Czesław Pikacz – inspektor ds. ochrony p-poż.

Nadesłane prace oceniano w następujących grupach wiekowych:
I   grupa  – przedszkola
II  grupa  – szkoła podstawowa – klasy I-III (6-8 lat),
III grupa  – szkoła podstawowa – klasy IV-VI (9-12),
IV grupa  – gimnazjum (13-16 lat)

Do eliminacji gminnych zgłoszono 5 prac przedszkolaków z punktu przedszkolnego w Sworach.
W II i III grupie zgłoszono prace 33 uczniów z 4 szkół podstawowych: Sitnika, Cicibora Dużego, Woskrzenic Dużych, Ortela Książęcego II i Swór.
W IV grupie zgłoszono 5 prac uczniów z Publicznego Gimnazjum
w Ciciborze Dużym.
Komisja po wnikliwej ocenie prac finałowych z eliminacji szkolnych wybrała: po 5 prac z każdej grupy i ustaliła lokaty w grupach.
Prace zakwalifikowano do etapu na szczeblu powiatowym.
Na szczeblu gminnym zwyciężyły prace niżej wymienionych uczniów:
I   grupa (przedszkola) – Punkt przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Sworach

II   grupa (klasy I-III)

III  grupa (klasy IV-VI)

IV  grupa (gimnazjum)
Uczniowie zwycięskich prac oraz opiekunowie za przygotowanie laureatów konkursu do etapu na szczeblu gminy zostali wyróżnieni przez Pana Wójta dyplomami. Dyplomy będą wręczone uczniom i opiekunom prac na szkolnych apelach.
Wszystkim laureatom konkursu na szczeblu gminnym i opiekunom gratulujemy życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu zdolności artystycznych
i upowszechnianiu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Prace można zobaczyć galerii

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 30.11.2016r. do 21.12.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w sali konferencyjnej, w godzinach od 08.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu, odbędzie się w dniu 5.12.2016 r. w Urzędzie Gminy, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w sali konferencyjnej, o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.
Zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do projektu miejscowego planu, który podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, każdy może składać uwagi.
Uwagi do miejscowego planu oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2017r . Uwagi należy wnieść do Wójta Gminy Biała Podlaska. Uwagi mogą być składane:
1.na piśmie w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
2. ustnie do protokołu w miejsce składania wniosków w Urzędzie Gminy, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@bialapodl.pl
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz, jeżeli jest to możliwe, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Obwieszczenie w formacie PDF