Aktualności

„Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” – wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin

Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego do Chin, połączony z udziałem w targach The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.

Zapraszamy MŚP z województwa lubelskiego do udziału w naborze na wyjazd na wydarzenie związane z promocją MŚP do Chin, połączony z udziałem w The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w Zhengzhou, Prowincja Henan.

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

Do udziału w wyjeździe zapraszamy MŚP ze wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży rolno-spożywczej, z uwagi na udział w targach o takiej tematyce: The 2nd ‘Belt and Road’ Agricultural Cooperation Expo w dniach 21-23 listopada 2023. W ramach wydarzenia dla uczestników zorganizowane zostaną spotkania B2B oraz wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach. Nie przewiduje się wynajmu przestrzeni wystawienniczej.

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 12 przedsiębiorców (max. 1 osoba z jednego MŚP).

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

Informacje o naborze dostępne są pod linkiem: nabór na wyjazd do Chin

Autostrada w budowie – nie wchodź na plac budowy, nie ryzykuj życiem i zdrowiem!

W związku z intensywnym tempem prac budowlanych na odcinku autostrady A2, Wykonawca przypomina, że wstęp na teren budowy jest bezwzględnie zabroniony. Plac budowy jest miejscem niebezpiecznym, teren zmienia się każdego dnia, pracuje na nim ciężki sprzęt, a wiele z prowadzonych prac należy do szczególnie niebezpiecznych. Niestety, mimo to na placu budowy coraz częściej można zaobserwować obecność osób postronnych, w tym nieletnich: pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców. Z uwagi na powyższe Wykonawca apeluje – bądź ostrożny, nie ryzykuj, dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Ciekawość nie jest warta ryzyka.

Z poważaniem

Paweł Stach Dyrektor Kontraktu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 01 września 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030

Wójt Gminy Biała Podlaska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego

Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485) Wójt Gminy Biała Podlaska informuje, że w dniach od 11.09.2023 r. do 11.10.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

 1. zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, który należy przesłać na adres: rewitalizacja@gmina-bialapodlaska.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31.
 2. spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2022-2030, podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 22.09.2023 r. na godzinę 14:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska.

  Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2022-2030 dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Biała Podlaska https://gmina-bialapodlaska.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, w terminie od dnia 11.09.2023 r. do 11.10.2023 r.

  Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych Gminy Biała Podlaska https://bialapodlaska.e-bip.eu/ oraz https://gmina-bialapodlaska.pl/.

  Wójt Gminy Biała Podlaska

  Wiesław Panasiuk

  Decyzja z dnia 28 sierpnia 2023 r., znak: DŚ-II.7422.1.23.2023.JPL zatwierdzająca Projekt robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie Polski wschodniej (obszar bialski i starachowicko-opolski), na terenach gmin: Konstantynów, Leśna Podlaska, Biała Podlaska, Zalesie, Łomazy, Piszczac, Wisznice, Sosnówka, miasta Biała Podlaska, powiat bialski, gminy Komarówka Podlaska, powiat radzyński oraz gminy Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie oraz gminy Tarłów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie.

  Raport z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących  zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób  z niepełnosprawnościami.

  Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 137/2023 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 20 lipca 2023 r. w związku z przygotowaniem projektu pn. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w ramach strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków oraz ich uwzględnienie w ww. projekcie Poniżej prezentujemy sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych i analizy zgłoszonych uwag.