Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Hola i Kaliłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 kwietnia do 5 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej gmina-bialapodlaska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce planowanie przestrzenne / ogłoszenia z dyskusją publiczna w dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, o godz. 11:00. 

Ogłoszenie-Hola-i-Kaliłów-o-wyłożeniuPobierz

Uchwała-mpzp-Hola-i-KaliłówPobierz

Uzasadnienie-Hola_KaliłówPobierz

mpzp-Hola_KalilowPobierz

POS-Hola-cz-graficznaPobierz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Plebańska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 kwietnia do 5 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej gmina-bialapodlaska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce planowanie przestrzenne / ogłoszenia z dyskusją publiczna w dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, o godz. 10:00

Ogłoszenie-Wolka-Plebańska-o-wyłożeniuPobierz

Uchwała-mpzp-Wolka-PlebańskaPobierz

Uzasadnienie-Wolka-PlebańskaPobierz

Rysunek_Wolka_Plebanska_zal-1-wylozeniePobierz

Rysunek_Wolka_Plebanska_zal-2-wylozeniePobierz

Rysunek_Wolka_Plebanska_zal-3-wylozeniePobierz

POS-mpzp-Wolka-Plebanska_wylozeniePobierz

POS-Wolka-Plebanska-zal-1-cz-graficznaPobierz

POS-Wolka-Plebanska-zal-2_-cz-graficznaPobierz

POS-Wolka-Plebanska-zal-3_-cz-graficznaPobierz

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w Powiecie Bielskim, które odbędzie 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, ul. Wygoda 10A, 21-580 Wisznice

Więcej „Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w Powiecie Bielskim, które odbędzie 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, ul. Wygoda 10A, 21-580 Wisznice”

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Woroniec w dniach od 15 marca do 11 kwietnia 2023 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna w dniach od 15 marca do 11 kwietnia 2023 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.