Aktualności

Kontakt z Rachmistrzami Spis Rolny

UWAGA !!!

W związku z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym Gmina Biała Podlaska informuje o numerach telefonów do Rachmistrzów Spisowych z tereny gminy.
Magdalena Rozwadowska – 571503943
Dorota Lewtak – 571503950
Aleksandra Olędzka – 571503941
Aneta Cuch – 571503949
Aleksandra Cuch – 571503942

Jednocześnie informuje, iż każdy rolnik może wziąć udział w PSR 2020 poprzez samospis https://spisrolny.gov.pl/ lub przez wywiad telefoniczny / osobisty z rachmistrzem

Komunikat

Komunikat informuje o zawieszeniu bezpośredniej obsługi Urzędu Gminy Biała Podlaska od dnia 3 listopada 2020r. do 4 grudnia 2020r.

Aktualny spis telefonów Urzędu Gminy Biała Podlaska

 

Referat Budżetu i Finansów                                                                            
KASA Joanna Sołoducha 83 8889 250

księgowość urzędu

 

Katarzyna Iwaniuk  

 

Magdalena Rozwadowska

83 8889 215
Anna Bebkiewicz                  

 

Natalia Dawidziuk

83 8889 217
księgowość oświatowa Joanna Szykut                       83 8889 247
Joanna Osypowicz               

 

Anna Kredens          

83 8889 246
Referat Podatków i Opłat
wymiar podatków Renata Krokos                       

 

Monika Makarewicz          

Agata Chalecka                 

   83 8889 213
księgowość podatkowa
i egzekucja
Aleksandra Gajewska        

 

Magdalena Weremko       

83 8889 214
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Arkadiusz Drąg 83 8889 223
gospodarka odpadami  

 

ochrona środowiska

Renata Janowska 83 8889 269
Krzysztof Kempka 83 8889 268
planowanie przestrzenne Inga Kulicka 83 8889 218
podziały nieruchomości Szczepan Baczkura
mienie komunalne Agata Ławecka 83 8889 223
Referat Inwestycji i Drogownictwa
inwestycje  

 

zajęcie pasa drogowego

oświetlenie uliczne

Krzysztof Derlukiewicz   

 

Grzegorz Głuch

Marek Głuchowski

83 8889 271  

 

83 8889 210

Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych
dowody osobiste
ewidencja ludności
Emilia Lipka 83 8889 212, 207
działalność gospodarcza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Lucyna Niewiadomska

83 8889 208

ochrona ppoż.  zarządzanie kryzysowe Czesław Pikacz 83 8889 211
Referat Administracyjny
sekretariat Aneta Olszewska 83 8889 221
informatyk Rafał Mikulski 83 8889 280
obsługa Rady Gminy Maja Fila 83 8889 207
Referat Oświatowy

obsługa szkół
ZFŚS

Monika Parchomiuk  Renata Torenc 83 8889 243
dowożenie uczniów  stypendia i zasiłki szkolne Ewelina Maksymiuk 83 8889 242
Biuro ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy
zamówienia publiczne  

 

promocja gminy

Konrad Gąsiorowski  

 

Rafał Walczuk

83 8889 209

gmina@bialapodl.pl

www.gmina-bialapodlaska.pl          

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              gops@gmina-bialapodlaska.pl 

Kierownik Marlena Makaruk 83 8889 226

świadczenia rodzinne

Krystyna Nitychoruk     

 

Elwira Juchimiuk

Beata Kozłowska

Aneta Siłakowicz

83 8889 228

pracownicy socjalni Elżbieta Wawrzak     

 

Janina Wróbel

Agata Wacko

Bożena Wodnicka

Wiesława Dajema

 83 8889 226
asystent rodziny Magdalena Krzysztofowicz-Nitek 83 8889 226
księgowość Paweł Nowicki     

 

Magdalena Kaździoł

83 8889 227
administracja Urszula Walczuk 83 8889 227
pracownicy socjalni Aleksandra Czubla     

 

Katarzyna Wasilewska

83 8889 227

 Gminny Ośrodek Kultury                     gokbp@wp.pl

 

Dyrektor Agnieszka Borodijuk 83 8889 203
Główny Księgowy Grażyna Romaniuk 83 8889 205
administracja Beata Rymkiewicz     

 

Piotr Trzeciak

83 8889 255

 

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.
Więcej „Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych”

Powszechny Spis Rolny 2020 Informacja

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

  1. mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
  2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

 

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

 

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

Konsultacje dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″

Zarządzenie Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.109.2020 dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″