Aktualności

KOMUNIKAT

Komunikat Wójta Gminy w sprawie zmian w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy Biała Podlaska od dnia 26 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 149) do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej.

W związku z powyższym od dnia 26 stycznia 2022 r. wdrażam zmiany w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy Biała Podlaska.

Obsługa interesantów odbywa się w następujący sposób:

  • skrzynka podawcza
  • e-mail:gmina@bialapodl.pl
  • platforma ePUAP: /Gmina_BP/SkrytkaESP
  • w formie listu tradycyjnego: ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska

Interesanci będą obsługiwani na parterze budynku – holu głównym Urzędu Gminy. Proponujemy wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem Urzędu. Niezbędne informacje
i ustalenie terminu wizyty do poszczególnych referatów odbywać się będzie pod wskazanymi numerami:

  Referat Budżetu i Finansów  
kasa83 8889 250
księgowość urzędu  83 8889 274 83 8889 215 83 8889 217
księgowość oświatowa83 8889 247 83 8889 246
  Referat Podatków i Opłat  
wymiar podatków83 8889 213
akcyza83 8889 272
księgowość podatkowa i egzekucja83 8889 214
  Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska  
gospodarka odpadami83 8889 269
planowanie przestrzenne83 8889 218
podziały nieruchomości83 8889 218
mienie komunalne83 8889 223
  Referat Inwestycji i Drogownictwa  
inwestycje83 8889 271
zajęcie pasa drogowego, oświetlenie uliczne83 8889 210
  Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych  
dowody osobiste i ewidencja ludności83 8889 212
działalność gospodarcza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych83 8889 207
ochrona ppoż. zarządzanie kryzysowe83 8889 211
obsługa organów gminy83 8889 267
  Referat Administracyjny  
sekretariat83 8889 221
informatyk83 8889 280
  Referat Oświatowy  
obsługa szkół83 8889 243
dowożenie uczniów, stypendia i zasiłki szkolne83 8889 242
księgowość szkół83 8889 246
  Biuro ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy  
zamówienia publiczne83 8889 209
promocja gminy83 8889 239

Uwaga:

Nie zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy Biała Podlaska, który jest czynny codziennie w godzinach 7.30 – 15.30.

Przypominam, że podczas wizyty w Urzędzie Gminy Biała Podlaska obowiązują zasady bezpieczeństwa – urzędnicy pracują w reżimie sanitarnym. Klientów prosimy o zasłanianie ust i nosa, zdezynfekowanie rąk przy wejściu do urzędu oraz zachowanie bezpiecznego dystansu.

Na holu głównym UG może w jednym czasie przebywać maksymalnie 3 osoby.

Przepraszam za niedogodności i proszę Państwa o wyrozumiałość.

Wójt Gminy Biała Podlaska
/-/
Wiesław Panasiuk

Dodatek osłonowy

Informujemy, że 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1). Dodatek ten ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska.

Szczegóły na temat wsparcia – stawki dodatku, warunki udzielania, najważniejsze informacje – dostępne są na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (aby się z nimi zapoznać kliknij tutaj)

Więcej informacji pod numerem tel. 83 8889227

Do pobrania:

Druk wniosku (docx)

Druk wniosku (pdf)

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

INFORMACJA

Decyzją Wójta Gminy Biała Podlaska w dniu 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy Biała Podlaska będzie nieczynny.

Komunikat meteorologiczny – silny wiatr!

Od godz. 07:30 dnia 27.01.2022 (czwartek) do godz. 07:30 dnia 31.01.2022 (poniedziałek) prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości 55-72 km/h lub porywy wiatru o prędkości 90-115 km/h.