Aktualności

Informacja o wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Starosta Bialski informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 r. wykonanie – w cyklu 5- letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024.

Więcej „Informacja o wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury oraz z zakresu wspierania i upowszechniania fizycznej w 2021 roku.

INFORMACJA

W dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Urząd Gminy Biała Podlaska będzie nieczynny.

Być jak Ignacy – sprawozdanie

Obecny rok szkolny jest wyjątkowy. Wszyscy to odczuliśmy, zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice.

Wbrew wszelkim przeciwnościom jedna z klas pracowała podwójnie.
Na szczególną pochwałę zasługuje klasa 5 ze Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym. Od października uczniowie uczestniczyli w projekcie „Być jak Ignacy”. Hasłem przewodnim ostatniego IV etapu był „Wirtualny świat”.  

W tym etapie uczniowie poznali m.in. techniki wykorzystywane
w produkcji filmów oraz technologię wirtualnej rzeczywistości. Dowiedzieli się, jak powstają filmy 3D i gry komputerowe oraz czym jest sztuczna inteligencja. Podczas spotkań uczniowie rozwiązywali quizy, zadania oraz konstruowali roboty. Przypomnieli sobie również zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sieci.  

Ponadto „piątaki” uczestniczyły w szczególnej lekcji matematyki, podczas której poznały  programowanie. Zajęcia przeprowadził online pracownik bialskiego Multicentrum. Uczniowie dowiedzieli się, jak można napisać algorytm do obliczania NWW i NWD w programie Scratch, a następnie sami tworzyli podobne algorytmy przydatne w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

 Do realizacji projektu po raz kolejny aktywnie włączyła się zerówka szkolna, grupa „Motylki” pod kierownictwem Pani Małgorzaty Zmysłowskiej – Siemakowicz. Uczniowie podczas zajęć rozmawiali o sztucznej inteligencji, oglądali filmy edukacyjne, dyskutowali na temat „Robotów, które pomagają ludziom”
oraz w grupach programowały Ozoboty.

Opiekunem koła była Agata Wiercińska – nauczyciel matematyki.

Dzień Dziecka

Drogie Dzieci

w dniu Waszego Święta życzę dużo zdrowia,

radości, spełnienia wszystkich marzeń.

Niech uśmiech promienieje na Waszych buziach,

a każdy dzień przepełnia radość i zabawa.

Niech dorośli pomagają Wam w realizacji marzeń i pragnień,

a także wskazują drogę ku właściwemu rozwojowi.

Już wkrótce wakacje – czas beztroski i zabawy.

Cieszcie się czasem wolnym, ale zawsze dbajcie o swoje bezpieczeństwo.

Z pozdrowieniami

                                                                                Wiesław Panasiuk

                                                                       Wójt Gminy Biała Podlaska

Więcej „Dzień Dziecka”

Dzień Samorządowca

 Dnia 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.
To święto całej społeczności, wszystkich mieszkańców, którzy poprzez udział w wyborach samorządowych i aktywne działanie w sołectwach sami ten samorząd budują.

Więcej „Dzień Samorządowca”

Narodowy Spis Powszechny

 OD 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. 

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.